Paranormale gidsen Blog

Paranormaal

Paranormaal mediums zijn types die een bovennatuurlijke begaafdheid bezitten. Hij is een mens dat aandacht geeft en die een lijntje heeft met zijn spirituele ik. Zij kunnen de achterliggende tijd, toekomst en ook het heden voelen op basis van de energetische krachten die bij een figuur hangt. Dit is evenzeer een sterke sensitiviteit. Het wordt evenzeer telepathie genaamd. Een paranormaal medium legt verbindingen met de levenden en degenen die ons verlaten hebben. Hij kan tevensberichten doorgeven tussen overledenen en hun anderen. Hij vangt trillingen op van allerhande soort die aanwezig zijn in een betreffende plaats. Bij jonge mensen tot ongeveer zes in leeftijd zijn er bewezen dat jonge mensen hier enorm gevoelig toe zijn omdat ze nog relatief beperkt geprogrammeerd zijn door de milieu . In enkele gevallen bij oudere mensen ontstaat een uitermate bijzonder mediumschap. Ze onthechten zich van het materiÎle en maken zich op de stransitie van leven naar dood. enkele mediums focussen zich op het ophijsen en verplaatsen van zaken. Dit kan evenzo ontworpen worden door mensen met een zekere mentale stoornis, als individuele opleiding kan dat zeer verregaand voortgebracht worden. Dit meestal op een gunstige wijze maar evenzeer slechte wijze (zwart). Doorslaggevend is dat hij op een heel evenwichtige en verdraagzame wijze leeft. Hierbij is het wezenlijke secundair aan het geestelijke. Een medium werkt in de regel met behulp van gidsen en engelen. Een gids kan onder andere een overleden mens zijn, maar even goed kan hij een verbintenis hebben met een zekere iemand die heengegaan is tot wie hij zich om ÈÈn of andere reden aangetrokken toe voelt. Daar zijn velerlei types van mediumschap. Een figuur kan bij wijze van voorbeeld gevoelen, kijken, weten, horen of ruiken. Het is de bedoeling dat 2 werelden geheeld worden : de fysieke en het spirituele wezen. Er zijn twee types mediumschap: lichamelijk en spiritueel. Bij lichamelijk mediumschap wordt in feite het lichaam aangewendom een sterke band te krijgen met diegenen die overleden zijn. Twee bekende vormen hiervan zijn channelen en trance. Bij dit laatste komt men zogezegd in een vastgesteld graad van trance teneinde hij berichten krijgt van gene zijde. Bij geestelijk mediumschap gebruikt men alleen maar het mentale van het medium. Iedereen bezit een specifiek niveau van mediumschap, maar dat kan overigens ontwikkeld worden door particuliere training en studie. Het is eigenlijk de natuurlijke intuÔtieve ziel van ieder. Sommige personen kunnen op een bepaald ogenblik berichten krijgen over een zeer expliciet toestand en naderhand niets meer gevoelen. Dat kan voorkomen omdat een een persoon die ons verlaten hebben een type uitpikt om een zekere boodschap door te geven. Over het algemeen zijn dit aanmaningen alvorens iets dat te gebeuren staat.


Diana VrolijkLeuk dat je op mijn site gekomen bent, welkom! Je vind hier artikelen over mijn paranormaalheid, mediumshap en andere hobbies.